Centrum Kultury Izabelin ogłasza nabór na stanowisko - sekretarka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2022

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Sekretarki

w Centrum Kultury Izabelin

Zakres obowiązków

 • Bieżąca obsługa interesantów
 • Prowadzenie bazy danych uczestników sekcji CKI (obsługa programów: Biletyna i Gemsteer)
 • Przyjmowanie wpłat za zajęcia
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczenie środków pieniężnych
 • Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych z banku
 • Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego
 • Tworzenie pism wewnętrznych
 • Obsługa imprez odbywających się w CKI (obsługa widza, sprzedaż biletów)

Wymagania

 • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • Wysoka kultura osobista
 • Skrupulatność, odporność na stres

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat)
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane ogłoszenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres sekretariat@centrum.izabelin.pl z tytułem maila „Praca w sekretariacie 2022” do 12 marca 2022 r. lub zgłoszenie przez portal www.pracuj.pl-klikinj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 68 00, adres e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
  2. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  6. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia/stażu.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.
 
Oświadczenie zgody:
Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Kultury Izabelin, z siedzibą przy ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury Izabelin
Data utworzenia:2022-02-21
Data publikacji:2022-02-21
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Kulińska
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Nowicki
Liczba odwiedzin:360